Postępowanie nr: WJ/4/12/2022

Jordanów, 24.11.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(SWZ)

 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,

NIP: 5521721414, REGON: 368807878,

Nr BDO: 000143376,

kapitał zakładowy 300.000 zł,

tel. 18 26 75 389,

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).
 3. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl w folderze „Regulaminy”.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 • 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne,
 • 51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych pochodzących z:

 1. obiektów będących własnością Miasta Jordanowa,
 2. koszy  ulicznych,
 3. czyszczenia ulic i placów,
 4. odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,
 5. jak również: żużel i popiół z kotłowni

 

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe

(ZO)

  Nazwa zamówienia:

„Zakup i dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

 Zamawiający:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie

ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, 

KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,

tel. 18 26 75 389

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wodociagi-jordanow.pl

 

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie

 

 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19 zapraszają do składania ofert w postępowaniu na

"Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Protokół z otwarcia ofert (PDF, 210KB).
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270KB)