"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych pochodzących z:

  1. obiektów będących własnością Miasta Jordanowa,
  2. koszy  ulicznych,
  3. czyszczenia ulic i placów,
  4. odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,
  5. jak również: żużel i popiół z kotłowni

 

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4