Postępowanie nr: WJ/1/05/2024

Zapytanie ofertowe

 

Nazwa zamówienia:

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

 

Zamawiający:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie
ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów,
KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,
tel. 18 26 75 389
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wodociagi-jordanow.pl

 

JORDANÓW, maj 2024 r.

I.
ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnych odczytów wskazań, uszczelek do wodomierzy, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(SWZ)

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych pochodzących z:

 1. obiektów będących własnością Miasta Jordanowa,
 2. koszy  ulicznych,
 3. czyszczenia ulic i placów,
 4. odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,
 5. jak również: żużel i popiół z kotłowni

 Załączniki

Treść zapytania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 

Zapytanie ofertowe

(ZO)

 

 Nazwa zamówienia:

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

 

Zamawiający:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie

ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów, 

KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,

tel. 18 26 75 389

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wodociagi-jordanow.pl

 

JORDANÓW, Listopad 2023 r.

Zawiadomienie o wyborze

 Protokół z otwarcia ofert

 Zapytanie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 

 

Jordanów, 06.10.2023 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

Zapytanie ofertowe

(ZO)

 Nazwa zamówienia:

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

 

Zamawiający:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie

ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów, 

KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,

tel. 18 26 75 389

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wodociagi-jordanow.pl

  JORDANÓW, wrzesień 2023 r.

 I.ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.

ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy producenta METERING do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych.

Wykaz wodomierzy, modułów radiowych do zdalnych odczytów wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych – wymagania techniczno – jakościowe:

Postępowanie nr: WJ/4/12/2022

Jordanów, 24.11.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(SWZ)

 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,

NIP: 5521721414, REGON: 368807878,

Nr BDO: 000143376,

kapitał zakładowy 300.000 zł,

tel. 18 26 75 389,

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).
 3. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl w folderze „Regulaminy”.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 • 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne,
 • 51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.”

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych pochodzących z:

 1. obiektów będących własnością Miasta Jordanowa,
 2. koszy  ulicznych,
 3. czyszczenia ulic i placów,
 4. odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,
 5. jak również: żużel i popiół z kotłowni

 

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5