ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5