Komunikat – zmiana adresu

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują:

z dniem 06.05.2020 siedziba biur spółki zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Rynek 19 (dawniej sklep Tomek)

Zgłoszenie Awarii

Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

W dni robocze w godzinach pracy biura

  • +48 16 269 17 24

W godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:

  • +48 519 541 938


Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.

 

Pogotowie wodno- kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

  • awarii przyłączy wodociągowych,
  • awarii sieci wodociągowych,
  • niskiego ciśnienia na przyłączu wodociągowym,
  • uszkodzenia wodomierza głównego,
  • awarii sieci kanalizacyjnej – zatory kanalizacyjne,
  • uszkodzenia studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • awarii przydomowych przepompowni ścieków.