Regulamin udzielania zamówień sektorowych i klasycznych w spółce Wodociągi sp. z o.o. w Jordanowie których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy pzp.

Regulamin do pobrania w formacie pdf.