Komunikat – zmiana adresu

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują:

z dniem 06.05.2020 siedziba biur spółki zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Rynek 19 (dawniej sklep Tomek)

Komunikat

UWAGA MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄCY Z WODOCIĄGU

 

W związku prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej nastąpiło pogorszenie jakości wody.

W dniu dzisiejszym tj. 15.01.2021 Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.  rospoczeły prace mające przywrócić odpowiednia jakość wody

 

 

Komunikat 22.01.2021

Komunikat PPIS.

 

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z nagłym wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem na terenie całego kraju tzw. „czerwonej strefy ”,

Zarząd Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. kierując się troską o zdrowie Państwa jako naszych klientów podjął decyzję, iż Biuro Spółki będzie zamknięte

od poniedziałku 2 listopada 2020 r. do odwołania.

W sprawach bieżących uprzejmie prosimy klientów o kontakt z pracownikami  za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

1) poczty elektronicznej:

2) telefonicznie: tel. 18 2675 389

 

Informujemy również, że od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wskazanych powyżej kanałów komunikacji-

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności Biuro Spółki zostanie ponownie otwarte do bezpośredniej obsługi klientów.