Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19 zapraszaja do składania ofert w postepowaniu na

„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika, wozu asenizacyjnego, przyczepy jednoosiowej z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej, koparki.”

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19  zapraszają do składania ofert w postępowaniu na „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika, wozu asenizacyjnego, przyczepy jednoosiowej z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej, koparki.”