Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19 zapraszają do składania ofert w postępowaniu na

"Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5