Wodociągi Jordanowskie informują, że czas oczekiwania na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych to około dwa tygodnie. Tak odległe terminy spowodowane są dużym zainteresowaniem i ograniczonymi możliwościami technicznymi na oczyszczalni ścieków