Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują, że zgodnie z Uchwałą Nr XIX/176/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. wysokość dopłaty dla gospodarstw domowych do ceny odprowadzanych ścieków wynosi 5,40 zł brutto. W związku z powyższym cena za 1m3 odprowadzanych ścieków wynosi 12,70 zł brutto.

          Rada Miasta nie pojęła uchwały o dopłacie do 1m3 dostarczanej wody w związku z tym od 1 stycznia 2021 r.  cena za 1 m3 dostarczanej wody wynosi 9,71 zł brutto.

Wysokość pozostałych opłat nie uległa zmiennie

 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Jordanów na okres 3 lat tj. od 19.06.2018 do 18.06.2021 (136KB, PDF)otwiera się w nowym oknie